Intervju Joey Chestnut

Jag och Morten Hee Andersen blev intervjuade kring Joey Chestnut-projektet som vi tillsammans med Scenografen Ida Grarup Nielsen, ljusdesignern Suní Joensen samt föreställningsledaren/rekvisitören Mia-Luise Heide gjorde som vårt självvalda projektarbete under hösten 2013. Vårt mål är att utvidga föreställnigen för att senare kunna utveckla den till ett större projekt. För att se hela föreställningen klicka här. Har du frågor eller något bra tips till oss är du som alltid mer än välkommen att skriva ett par rader. För att göra det klicka här.