Holes

Under sju skoldagar arbetade vi med att skapa ett gigantiskt teaterprojekt som involverade både avancerad konstruktion, specialljud och optiska fenomen. Som ett litet team försökte vi efter bästa förmåga att skapa något kvalitativt samtidigt som vi gav oss själva lov att experimentera och undersöka. Resultatet av våra experiment kan anas här i en ljudspelsversion och en filmad dokumentation av föreställningen. Continue Reading →

Ligegyldigt

I Likgiltigt möter vi två existenser som delar ett samtal med varandra på gränsen till eller ifrån något.


Continue Reading →

Potens, radioteater

I Potens möter vi Martin som är förälskad i Sofie, men dessvärre är det inte alltid så lätt att vara förälskad och svartsjuk.

Continue Reading →